Grottor

Grottor kan bildas på olika sätt. De största bildas i kalksten då vatten med lågt pH löser upp kalken. Olika former av droppstenar bildas i dessa grottor. Blockgrottor bildas exempelvis då en bergsbrant rasar och blocken lägger sig så att en grotta bildas.

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.