Fossil i bärnsten

Fossil i bärnsten.

Fossilen är 30 -50 miljoner år.  De har fastnat i kåda från träd som växte i Östersjöregionen. Bärnstenen  är den så kallade Baltiska bärnstenen. De kopulerande flugorna är de enda exemplaren av sin art som hittats. Åldern är cirka 40 miljoner år. Flugorna är bara några mm stora. Vingarna är uppmätta till 1,1 mm.

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.