Iskilar

Fossila iskilar på Laholmsslätten.

De underliga stråken på Laholmsslätten är spår från den tid, efter istiden, då området hade ett arktiskt klimat med permafrost. I ett sådan klimat drar marken ihop sig på vintern och små men långa sprickor uppstår. På sommaren kan smältvatten rinna ner och frysa till is. Om detta upprepas växer sprickorna och det bildas kilar av is som på ytan bildar ett oregelbundet polygonmönster.

När klimatet ändrades försvann permafrosten och iskilarna försvann. På Laholmsslätten ersattes isen av jord från sidan och material som vinden förde med sig. Detta material är finkornigare än omgivningen och håller fuktigheten bättre. Därför växer det bättre i dessa fossila iskilar under torra somrar och det är då man kan se dem som gröna stråk i en torr omgivning.

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.